Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEN OOSTEN VAN JAVA:

Bali (met Badahoeloe en Lwa-gadjah (?)); Noesa Penida (Goeroen met Soekoen als hoofdplaats); N.O. Lombok en de vallei van Lombok (Lombok en Birah, twee havenplaatsen, en Sasak);

Soembawa (Bima, Taliwang, Dompo, Sapi);

N.O. Flores (Larantoeka);

Timor en vele omliggende eilandjes;

'De Solor eilanden;

Poeloe Goenoeng Api;

Banda;

Ambon (Ambwan);

de Goram Archipel, ten O. van Ceram (Goeroen);

het eilandengroepje, ten W. van Misool — onzeker — (Hoetan Kadali);

Onin op Nieuw Guinea (Wwanin);

Kowiai in het Zuid-Westen van Nieuw Guinea (Seran II);

Ternate (Maloko);

de drie grootste Talaud-eilanden, ten N.O. van Celebes; Banggai, het O. van Midden Celebes (Banggawi); Boeton (Boetoeng);

Zuid-West-Celebes en Loewoe (Bantaijan, Makasser, Loewoek); Saleier (Salaya);

Kangean, tusschen Madoera en Saleier. OP EN BIJ BORNEO.

Maloedoe Baai in 't Noorden van Britsch-Noord-Bornao (Kal ka Saloedoeng);

Broenai, in Britsch-Borneo (Boeroene);

de streek aan de Landak in de Westerafdeeling;

Balineau aan de Redjangrivier in Serawak, (= Malano);

de streek aan de Lingga en de Soengei Batang Loepar in Serawak (Koeta

Lingga); Sadong in Serawak (Sedoe); Sambas;

Mampawa, ten Zuiden van Sambas;

de streek aan de Landnk in de Westerafdeeling;

Soekadana;

Kota Waringin in de Zuider- en Oosterafdeeling; de streek om de Sampit in de Zuider- en Oosterafdeeling; de streek om de Katingan of Mendaweirivier, in idem; Kapoeas, in idem>

Peniraman aan de Kapoeas ketjil (Tirem); Bandjermasin, in idemJ

Sluiten