Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Moeara Labai, aan den mond van de gelijknamige rivier, zijrivier van de Mendawei (Wawai);

de streek om den Barito, in idem (Baritoe); ' Tabalong in Amoentai in idem (Tabaloeng);

Seboekoe het eilandje ten O. van Poeloe Laoet, behoorende tot de Zuider- en

Oosterafdeeling (Sawakoe); de streek bij de rivier Pasir, in de Z. en O. af deeling; Koetei; Beraoe;

de Soeloe eilanden, ten Noord-Oosten van Britsch-Noord-Borneo (Solot); Samedang (? moet op Borneo liggen). Dit is nog niet geïdentificeerd.

DE EILANDEN TUSSCHEN BORNEO EN MALAKA.

Karimata;

de Tambelan eilanden;

het Hoogeiland van de Serasangroep der Natoena eilanden;

het vlakeiland van de Zuid-Natoena of Soebigroep;

Groot Natoena (Boengaran);

Noord Natoena (Poelau Laoet);

de Anambas eilanden, Siantangroep. (Siatan);

Tioeman, eilandje bij de grens van Patang en Djohor op Malaka;

Poelau Tinggi, ten Zuiden van Tioeman;

Pemanggil, tusschen Tioeman en Poelau tinggi;

Bintan in de Riouw Archipel;

Boelan ten Z.Westen van Bantam;

Riouw;

Lingga;

Bangka;

Billiton of Blitoeng; OP MALAKA.

Seumang, in Noord Malaka. (Semong); Northcape in Kemaman (Doengoen); Kelantan, in Oost Malaka; Trengganoe in Oost Malaka (Tringgano); de streek om de Pahang in Oost Malaka;

kaap Romania, de Zuid-Oostpunt van Malaka (Hoedjoeng Tanah); Singapoera (Toemasik);

Cape Rachado = Soengei Oedjoeng Semoedjoeng (Sang hyang Hoedjoen); Kelang, West Malaka; Kedah, „ „ ;

Djering, „ „ = (Djere) en Kandjapiniran, moeten op Malaka liggen, maar zijn nog niet terecht gebracht), benevens eenige eilandengroepjes in de buurt van Malaka;

Sluiten