Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bruiken uit den Hindoetijd lang bleven voortleven en — al was het in eén ander omhulsel — zelfs tot op den huidigen dag zijn blijven bestaan; wij zullen nog gelegenheid hebben daar op te wijzen. Het is hetzelfde verschijnsel, dat zich voordeed bij den overgang der animistische Javanen tot het Sjiwaisme, eeuwen te voren; toen brak men evenmin plotseling met al zijn vroegere opvattingen: sommige behield men, nieuwe nam men daarbij aan, van andere wijzigde men slechts de manier om ze uit te drukken, met het gevolg dat vele oer-oude opvattingen zich tot nu toe hebben gehandhaafd. Een dergelijk lot hebben vele Hindoesche opvattingen gehad.

Sluiten