Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ERRATA,

Blz. II van het inleidend woord: staat: bezien lees: herzien, r. 10 v.o.

„ 1 bovenaan „ gedeelte deel.

5 r. 9. v.o. „ tegenwoordig „ tegenwoordige.

„ 6 r. 1 v.b. „ huidige „ huidigen.

„ 6 noot 4 „ aparte „ aparten.

„ 7 r. 8/7 v.o. „' heilig heilige.

„ 8 r. 9 v.o. „ dessa „ desa.

„ 8 r. 3 v.o. „ de den.

„ 9 r. 4 v.b. „ der den.

r. 11 v.b. „ de ploeg „ den „ploeg",

r. 11 v.o. ., men had er vijf „ men had er van vijf.

„ 10 r. 1 v.b. „ buurtdessa's ,, buurtdesa's.

r. 10 en 9 v.o. „ haar zijn-

r. 9 v.o, „ de „ den.

noot 2 „ Ramajana „ Ramajana.

„ 12 r. 16 v.o. „ hoogere hoogeren.

"„ 13 r. 19 v.o. „ adelijke „ adellijke.

"„ 14 r. 8 v.b. „ Tji Sedane ,, Tji Sadané.

" 18 r. 3 v.b. „ niet op „ niet lang op.

noot 2 „ Chineesch „ Chineesche.

19 r. 4 v.o. u oudere ,. andere.

„ 20 r. 5 v.b. » Gimar >, Girnar.

„21 r. 4 v.o. .. wien „ die.

"„ 26 r. 10 v.b. „ grootsche bouwwerk „ grootsche bouwwerk:

der Boroboedoer, Boroboedoer.

„ 31 r. 14 v.o. „ Soerabaia „ Soerabaja.

34 in den stamboom „ Koningin Poenggawi- „ Koningin Toenggawi-

djadja, djaja.

., 35 r. 12 v.o. „ niet zeer geoefend. „ niet zeer geoefend, zijn

lichaam was zelfs nog te zwak om een wapenrusting te dragen.

„ 37 r. 6 v.b. „ Poecangan „ Poecangan.

"„ 39 r. 3 v.b. „ Mahabharata „ Mahabharata.

r. 6 v.b. „ Soebadra „ Soepraba.

r. 8 v.b. „ Ramajana ,, Ramajana.

r. 9 v.b. „ Rama „ Rama.

„ 40 r. 9 v.b. „ Abhijna „ Abhidjna.

r. 12 v.b. n ■■• aam ... „ •■■ aan ...

, 43 r. 3 v.b. „ de Noord-Westelijke „ den Noord-Westelijken

en Zuid-Westelijke en Zuid-Westelij ken

hoek, hoek.

„ 43 noot 3 „ Kromo's „ Krom's.

noot 5 „ (Lesyn) „ (Lesya).

Sluiten