Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geboren?" Dominee kan wel blijven „huiveren", maar antwoorden kan bij niet, op dit „waarom" niet en op geen enkel.

Nog weer later, nog weer anders, in Wagner's „Walkure" is dè held Siegfried uit Siegmund en Sieglinda, die broeder en zuster waren, uit bloedschande geboren. En dit is alles de tarting aan een „moraal", die geen antwoord weet te geven op het simpelst „hoe?" en „waarom?" van den denkende en nochtans zich boven dien denkende een verwaten superioriteit als een recht aanmatigen blijft.

Lucifer-Prometheus treedt in Cain's eenzaamheid als de Morgenster van zijn zelfkennis.

En geen misverstand kan bestaan over de vraag, of Cain al dan niet symbool zou zijn van den ontwaakten, vrijen (tegenover Abel als symbool van den onontwaakten, onvrijen) mensch, door de woorden van Lucifer, die Cain's gedachten stempelen tot „the thoughts of all, worthy of thought, your immortal part." Lucifer brengt hem de bittere waarheid, niet het zoete leugengif, hij leert Cain zijn grootheid, zijns geestes onsterfelijkheid beseffen, en zijn kleinheid tegelijk: „and this should be the human sum of knowledge, to know mortal nature's nothingness. Bequeath that science to thy children, and it will spare them many tortures..." Wat hem zelf betreft: vrede met den overweldiger zoekt hij niet, naar verzoening streeft hij niet, hij gelooft er niet in, en begeert geen ander geluk dan in eerzaamheid ongebroken te blijven.

„All, all I will dispute! And world by world, and star by star, and universe by universe, shall tremble in the balance, till the great conflict shall cease, of ever it shall cease...."

Lucifer-Prometheus is voor Byron het Ideaal — Cain daartegenover de droeve werkelijkheid van de menschelijke

Sluiten