Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oogen gezweefd en Prometheus is het beeld van den Heiland, die niet door dulden, maar door strijden voor zich en de zijnen den Heilstaat verwerft.

Het visioen van den geluksstaat na Jupiter's val is de poëtische samenvatting van wat van Plato af, over Morus, tot Schiller en Rousseau elke nobele opstandeling heeft gedroomd, het echt-individualistisch ideaal van broederschap in vrijheid:

The loathsome mask has fall'n, the man remains Sceptreless, free, uncircumscribed, but man Equal, unclass'd, tribeless and nationless, Exempt from awe, worship, degree, the King O ver himself; just, gentle, wise: but man Passionless, no: yet free from guilt or pain Which were, for his will made or suffer'd them, Nor yet exempt, tho' ruling them like slaves, From chance, and death, and mutability The clogs of that which else might oversoar, The loftiest star of unascended heaven, Pinnacled dim in the intense inane.

Weer vinden we in de spontane, extatische dichterlijke uiting alle trekken terug, die de rustige redelijkheid als „individualistisch ideaal" uiteenzetten en aanwijzen zou. Bij „Exempt from awe, worship, degree" — bij „just, gentle, wise" behoort „tribeless and nationless" onafscheidelijk. Het idealisme van den gerijpten mensch van alle tijden kent clan noch vaderland, voelt stamgrenzen en landsgrenzen als kunstmatig, menschheid-vijandig, voelt collectief belang als inbreuk op, collectief recht als onrecht tegenover de rechten van anderen!

Want we hebben het gezien: ook alle vroeger individua-

Sluiten