Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-voor 't naast zichzelf vrij te vechten tot een beter, waardiger bestaan — als de kunstenaar-Prometheus van Goethe — al •deze oude illusies gingen in het louteringsvuur der zelfbetwijfeling, der zelfdoorgronding ten onder. En het hart van hem, die nog niet rijpte tot de kracht om zonder hoop en zonder geloof, aan „hopelooze" liefde alleen zich staande te houden, die nog niet zijn levensgrondslag leerde vinden in Begrip alleen, die zich onweerhoudbaar voelt gedrongen tot de Daad, waarin hij niet langer gelooft, ter wille van een menschheid, van wie hij niets meer verwacht, wordt verscheurd door een „tristesse, auprès laquelle la nuit la plus sombre est une lumière éblouissante..."

En als de oude Philippe Strozzi opstaat om zich naar, de Pazzi te begeven, met wier hulp hij zijn zonen verlossen wil uit de handen van de Acht:

„N'avez vous dans la tête que cela, délivrer vos fils? Mettez la main sur la conscience, quelque autre pensee plus vaste, plus terrible, ne vous entraine-t-elle pas ... ?"

En dan Philippe:

„Eh bien, oui, que rinjustice fait» a ma familie, soit le signal de la liberté. Pour moi et pour tous, j'irai..." En 'Lorenzo weer:

„Prends garde a toi, Philippe, tu as pensé au bonheur de 1'humanité..."

Vele demonen, o Philippe, komen menschen verzoeken, deze is de gevaarlijkste. Schoener dan Gabriel de Aartsengel, hoed u voor hem. Waar hij verschijnt, daar klinken woorden als de klanken van een lier: Vrijheid, Geluk voor de Menschheid. In zijn hand houdt hij den pabntak.van het martelaarschap, zijn tranen bevruchten de aarde ... Hoed u voor hem..."

Het gevoel dat we in het vorige hoofdstuk beschreven als de noodzakelijke uitkomst van de botsing tusschen

Sluiten