Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij zijn het, de zuigelingen in de zelfbetwijfeling, die het lot der menschheid in handen nemen, en op een blad papier de Toekomst traceeren, die zeggen hoe het worden zal, het met alles spottende, aan alles ontsnappende, zelfs voor de scherpst-omderscheidenden onontwarbaar-gecompliceerde Leven.

„En 1893 les étudiants en peinture recouvriront de leun ébauches les toiles de Boucher" laat de Humorist den Profeet van 1793 voorspellen, wél is het woord vervuld, voorwaar! Zoo wist de hartstochtelijke protestant Jurieu in 1687 volkomen zeker, want hij bewees het uit de Schrift „.... que la persécution des Réforméz en France ne pouvoit durer plus de trois ans et demie, que la Réformation seroit établie par autorité royale et que la France renonceroit au Papisme et le Royaume se convertiroit ", eveneens voorspellend wat hij hoopte, zonder eenig inzicht in de kansen op vervulling. Hoe rijk is onze eigen tijd aan dergelijke profeten en profetieën!

En zij zijn het, dezelfden, die „goütent la joie profonde d'un croyant qui sait le mot qui sauve et le mot qui perd" (in Thaïs hetzelfde: „Paphnuce savait ddscerner les souges que Dieu envoie de ceux qui sont produits par des mauvais anges") zij zijn het „qui tracent la ligne mince, inflexible, en dehors de laquelle il n'est, a gauche et a droite, qu'erreur, crime et scélératesse."

Dit zijn de menschen. En hun daden?

Liberté, Egalité, Fraternité — de idylle van „La Nouvelle Héloïse." We zeiden het indertijd reeds: geen woord uit Rousseau's „Contrat social" of het is gedurende de revolutie geciteerd, de heele revolutie stond in dat teeken, Robespierre aanbad in hem den groot en Meester en ook Gamelin „fait ses invocations aux mines de Jean-Jacques". Zijn droom van geluk in een blijde wereld van goede menschen te verwezen-

Sluiten