Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Rousseau, de puur-geboren werkman, zooals Zola hem vertoont in „Travail", de Nobele Proletariër van de socialistische propaganda-litteratuur!

Hoe ziet de Humor dat Souvereine Volk, dien braven werkman, dien nobelen proletariër? Hoe en waar...?

Is het de slager, die zich wreekt voor den „coup de pied" dien hem Fortuné gaf, toen hij hem bedroog met zijn waren? Of is het het oude vrouwtje met de Limousine-sche kap, dat Evariste aanspreekt, op den avond dat Marat is vermoord, om hem schuchter te vragen of „ce monsieur Mara qui avait eté assassiné, n'etait pas monsieur le curé Mara, de Saint Pierre-de Quéyroix...» het zieltje, dat even weinig zin voor verhoudingen heeft als... de rechters van het revolutionnaire tribunaal zelf, die juist zoo'n oud vrouwtje ter dood veroordeelen, omdat ze, midden in Parijs, niet begrepen heeft, dat er Revolutie is gekomen, die de „culte van het fanatisme» heeft vernietigd en met haar lieiligenbeeldjes bleef venten, zooals ze veertig jaar achtereen had gedaan.

Is het Jean Blaise, de vader van Elodie, die zijn dubbele rol speelt en zich aan twee partijen verrijkt? Is het de boerendeerne, die Gamelin vraagt haar beminde te schilderen, die ergens ver weg dient als soldaat en dien hij nooit heeft gezien? Is het madame veuve Gamelin, die van de Revolutie mets begrijpt dan dat het eten zoo duur is en van het ambt van haar zoon niets dan dat het zoo deftig staat, een zoon m de jury? Is het Elodie, voor wie niets bestaat buiten de hefde, buiten de passie? Zijn het de citoyens Rémacle en Dupont, die elkaar in het haar vliegen voor den rijksdaalder waarvoor ze Brotteaux, die hun niets misdeed, verraden' hebben? Is het het meisje Athenaïs, dat „vive la Reine» roept om niet haar weldoener te sterven? Is het rechter Renaudm ' die Julie eerst neemt en dan hoonend haar laat voelen dat

Prometheus. 44

Sluiten