Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Spirit, wbo was very much an art ist" tot oogmerken van eigen zelfontplooiing de menschen verdeelde in twee partijen, waarvan de eene — negentig op honderd — luidkeels staande houdt „All things that are, are right" en de andere tien even luidkeels: „All things that are, are wrong." „Each party bas invented f or the other the hardest marnes that it can think of: Phihstines, Bourgeois, Mrs. Grundy — Rebels, Anarchists, Ne'er^do-weels. So we go on! And so, as each of us is born to go his journey, he finds himself in time ranged on one side or on the other, and joins the Choruses of nameslingers."

„But now and then — ah! very seldom — we find ourselves so near that thing which has no breadth, the middle line; that we can watch them both, and positively smile to see the f un...

To see the fun!

Het was waarlijk niet alleen het .intellectueel snobbisme" van een in aanleg bot-materialistisch geslacht, dat uit Hegel juist precies de rechtvaardiging van eigen zedelijke onverschilligheid wist te plukken, 't welk zich achter den Humor, de wijze onpartijdigheid, als achter de hoogste geesteshouding verschanste — het was ook, en vooral, de zoekensmoede, Galsworthy-zelf, die van elk levensverschijnsel het redelijke en noodwendige als werking van dien „Cosmic Spirit" leerde zien en daarmee van elk verzet het onredelijke en nuttelooze, dat bovendien nog in zijn consequenties steeds rninstens ten halve misdadig is, die leerde de krachten waardeeren, welke in de .slechtheid" hun oorsprong vinden, de grootheid van „Jupiter", zijn rust en zelfverzekerdheid, tegenover den twijfel en de klemmioedigheid van den modernen Prometheus, al beseft hij in andere momenten wel weer, dat de ware grootheid juist in de zelfbetwijfeling is — om toch altijd opnieuw zich door „Jupiter" geïmponeerd te

Sluiten