Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ling en Anatole France heeft die wenteling meegemaakt, kon ze meemaken, omdat hij nimmer meer dan ten halve het litterair positivisme toebehoorde. In zijn uitgesproken geringschatting voor de metaphysici en hunne systemen sluit hij bij den geest en de werkzaamheid van Auguste Conté aan, in zijn voortdurende neiging naar zelfbespiegeling en zelfdoorgronding toom hij zich dien geest ontwassen — met dien trek heeft hij deel aan de moderne gedachte.

De groepeering der symbolische figuren in „La Révolte des Anges" is overeenkomstig aan die in „Thaïs" en in „Les Dieux ont soif' — al is wat daar op het eerste plan werd gebracht, hier op het tweede gehouden en omgekeerd — maar nooit eerder werden de gangbare opvattingen en waardebepalingen zoo volkomen omgezet als hier, nooit eerder de God van het Jo odsch-Christelijk monotheïsme zóó volkomen en openlijk vereenzelvigd met Kwaad, Duisternis, lafheid, heerschzucht, ijdelheid, die zich uitsluitend handhaaft door aanhoudend vrees te zaaien. „Iahveh (of: Ialdabaoth) se montrait contraire a tout ce que je trouvais désirable et bon: la liberté, la curiosité, le doute. Iahveh sentit qu'il n'était pas capable de gagner les coeurs des hommes libres et des esprits polis, et il usa de ruse... II proclama que les hommes, ayant tous oommis un crime envers lui, un crime héréditaire, en portaient la peine dans leur vie présente et dans leur vie future... et 1'astucieux Iahveh fit connaitre qu'il avait envoyé son propre f ils sur la terre pour racheter de son sang la dette des hommes. II n'est pas croyable que la peine rachète la faute et il est moins croyable encore que 1'innocent puisse payer pour le coupable. Les souffrances d'un innocent ne compensent rien et ne font qu'ajouter un mal a un mal... Cependant, (cette fable) pouvait toucher des intelligences débiles qui, partout, se trouvent en foule épaisse... il se trouva de malheureux êtres

Sluiten