Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schen Jupiter en Prometheus? Het antwoord op die vraag brengt de nieuwe formule in het Prometheus-probleem — en daarin ligt derhalve voor ons het zwaartepunt van het boek — in „Le Rêve sublinie de Satan".

In zijn verborgen tuin aan den Ganges zijn de boodschappers der opstandige engelen hem 'komen waarschuwen „Prince, ton armee rattend. Viens la conduire a la Victoire."' En hij belooft ze zijn antwoord voor den volgenden dag.

Maar in den nacht komt tot hem de droom. En in den droom overwint hij de Hemelsche Heirscharen en zijn generositeit verloochent zich ook in de overwinning niet. Anders dan Ialdabaoth met zijn wellust in bloedige wraak op alles dat onder ligt, geeft hij Michael zijn degen terug met de woorden „Portez-la pour la défense de la paix et des kris" en verlangt van de opperhoofden der „phalanges célestes" niets anders dan een eed van trouw, waarin alle oude wrok vergeten is.

Maar dan...

Et Satan se fit couronner Dieu.

Dan ziet hij, steeds in den droom, langzamerhand zijn. eigen bederf, zijn eigen ondergang zich afspelen.

„H se plaisait aux louanges et aux actions de grace, il aimait a entendre vanter sa sagesse et sa puissance. II écoutait avec joie les cantiques des chérubins qui célébraient ses bienfaits et il ne prenait point de plaisir a entendre la flüte de Nectaire paree qu'elle célébrait la nature, accordait a rinsecte et au brin d'herbe sa part de puissance et d'amour et conseillait la joie et la liberté... II condamnait 1'intelligence et haïssait la curiosité. Lui. même refusait de plus rien apprendre, de peur qu'en acquérant une science nouvelle il laissat voir qu'il ne les avait pas eu toutes d'emblée. II se plaisak dans le mystère et, croyant diminué s'il était compris, il affectait d'être inintelligible. Une

Sluiten