Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teeren van wat hij verwerpt? Kan hij alleen de wereld hervormen, de nooden der armen lenigen, hun hutten veranderen in paleizen? Neen immers, welaan dan... en de jonge gentleman eindigt met de dochter, het fortuin en een souper van den ouden gentleman te accepteeren. En zoo hij maar filosoof is, dan vindt hij ook nog wel een formule, waaruit zonneklaar blijkt, dat de ware wijze juist zoo en niet anders handelt. Anders 'helpt schoonvader Sartorius hem wel, die ook voor zichzelf om formules niet verlegen zit: zoolang de terreinen waardeloos zijn, eischt het „ware belang der armen" dat de sloppen vuil en kaduuk blijven, komen de terreinen en de sloppen voor onteigening door de gemeente in aanmerking, dan eischt datzelfde „ware belang" van diezelfde armen, ten spoedigste reiniging en herstel. Niet de kans op verhoogde opbrengst natuurlijk....

Wat is het verschil tusschen Sartorius en Lady Roxdale, tusschen Sartorius en Dokter Trench? De „slechte'' doet bet vuile werk, de „brave" profiteert en zwijgt — de „slechte" brouwt bet potje, de „goede" eet er uit mee en doet of hij niets ziet. En hoe hebt gelukt hem dit, als hij zich maar houdt aan wat hem dominee zoo naarstig inprent: „het oog naar boven". Het oog naar boven — zoo bemerkt men inderdaad het minst van wat er vlak rondom gebeurt. Maar weet daarvan tegelijk voldoende, om conservatief lid van raad en parlement te zijn.

Dat elk onzer hypotheek heeft op de huizen van Sartorius, dat elk onzer hypotheek heeft op die andere huizen, waarin „Mrs. Warren's Profession" uitgeoefend wordt — dat maakt de Erfzonde tot zulk een formidabele onontkoombare werkelijkheid.

En nu... „c'est en nous, et en nous seul qu'il faut attaquer et detruire Ialdabaoth". „En nous seul"... maar we zijn niet .jnous seul". We zijn in en door en met en krachtens elkaar.

Sluiten