Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Blz.

De heerschappij van het Autoriteitsbeginsel.

De oppositie-figuur in de i7e eeuwsche litteratuur 337

Het bankroet van het Autoriteitsbeginsel.

De Maximes Morales van De la Rochefoucauld .. 348

Zeventiende-eeuwsch Individualisme.

Thomas Hobbes' „Leviathan"; Spinoza's Staatkundige Verhandeling 361

Descartes en zijn Twijfel 382

De Kentering.

Pierre Bayle en zijn Twijfel 397

Achttiende-eeuwsch Individualisme.

Opkomst. Algemeen Overzicht 413

De Dageraad der Prometheus-verheerlijking .... 479

Prometheus Verheerlijkt 514

Laatste opbloei van het Autoriteits-instinct 557

Moderne Prometheus-opvattingen.

Het Groote Keerpunt 589

Twijfel en Vertwijfeling 613

E en Brutus zonder illusies. („Lorenzaccio" van

Alfred de Musset.) 636

Prometheus de Dwaas 644

„Mais Brotteaux était inconséquent..." 694

The Inn of Tranquillity 715

Sluiten