Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sterker tot het doordraven van zgn wil, vandaar ook zijn huwelijk met Annemarie, dat, hoe goed en trouw zij ook steeds was geweest, niet tot haar noch tot zijn geluk had geleid... En daarna de breuk met zyn geheele familie, de uitstooting door zijn kennissen' en vrienden ... waartegen hij zich met kracht had moeten verzetten, in plaats van er laffelijk in te berusten. 0, zeker, bij had zich de hem toekomende positie in de Rotterdamsche kringen kunnen heroveren, als hij het ernstig had gewild, maar een zekere trots, een zekere onverschilligheid had er hem steeds van terug-gehouden. Maar Joost...

De laatste vrienden-dienst, dien hij Joost had bewezen, was deze geweest, dat hij borg voor hem was gebleven voor een halve ton. Nu had Inj er danig berouw van, omdat de angst hem dag en nacht kwelde, dat Joost er hem toch had laten inloopen. Maar Joost had zooveel mooie praatjes gehad, en hem bij hoog en laag bezworen, dat hij er geen kwaad bij kon, — en had hij hem niet die groote kist laten bezorgen als onderpand, een kist, die gevuld was met het kostbaarste zilvergoed van De Beilenburgh, dat Joost „gered" had, zooals hij zei, vóór De Beüenburg overging in de handen van de firma van Asten, een sluwe bankiersfirma, die zoetjes en zachtjes het eene aanzienlijke geslacht na het andere ten val bracht met wettelijk veroorloofde, maar zedelijk niet genoeg te veroordeelen practgken. Ook hij stond reeds in connectie met de van

Sluiten