Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

duizend gulden? Joost had beweerd van wel, omdat hij de waardevolste familie-stukken verzameld had, — maar als al dat zilverwerk een tiende van het bedrag vertegenwoordigde, dan mocht bij nog bhj zijn, vreesde hij...

De kist stond nu veilig gesloten in een van zijn diepe muurkasten. En zijn zoontje, die argelooze jongen sprak van de „kist-geheim", omdat vader niemand ooit toestond zijn nieuwsgierigheid te bevredigen en er eens in te kijken.

0, Joost was toch wel te vertrouwen. Hij mocht dan lichtzinnig wezen en roekeloos, een groote dwaas, — maar te vertrouwen was hij. Zoodra Joost bij hem op de kamer zat, en hem verhalen begon te doen, dan was het, alsof de zware druk van zijn tegenwoordige leven van hem werd af-genomen, en hij geheven werd in een lichter, gelukkiger sfeer. En hij had Joost zoo vaak in de zwartste misère gezien, waaruit deze dan weer plotseling wonderbaar tevoorschijn kwam, als een „herboren man", zooals hij het zelf noemde, — dat hij had geleerd, diens „noodtoestanden" niet al te ernstig op te vatten. Hij had altijd nieuwe plannen, probeerde het nu eens in den handel, dan weer in de politiek of de industrie, en als een onderneming hem tegensloeg, dan zei hij flegmatisch:

— Moedig iets ondernemen maakt je tot 'n bedrieger als 't mislukt, — maar tot 'n genie als de uitkomst je in 't gelijk stelt.

— Op de kapitaal-markt, zei hg, zrjn de eerste vereischten: tactiek, strategie, gecultiveerd op-

Sluiten