Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

treden en... optimisme. Optimisme is niets anders dan 'n groote veerkracht; en m'n heele leven heeft die me nooit verlaten; waarachtig niet, Corneille; hij noemde Cornelius altijd Corneille, — zelfs niet, toen je me in 't jaar '20 aantrof als 'n berooide stakker. Maar ... ik moest me toch wel 'n beetje beklagenswaardig voordoen ... pour la galerie.

Uit zulke gezegden bleek het Cornelius, dat Joost eerlijk was tegen hem, door hem die veinzerij zoo openlijk te vertellen. En wanneer hij hem vroeg, hoe hij toch altijd weer een uitweg had weten te vinden, antwoordde Joost:

— Dat komt door m'n financieel genie. Bij ons, in ons geslacht, behoort financieel genie tot de familie-inventaris. M'n vader was zoo als ik ben, diens vader als mijn vader. Mijn voorouders waren roofridders, waren leeuwen, tvij zijn nog alleen maar wolven, en als ik 'n nageslacht had geprocreëerd, dan zouden dat waarschijnlijk ... honden zijn.

Uit dergelijke uitlatingen, waarbij hij zich zeiven niet spaarde, hoorde Cornelius Joost's oprechtheid, en als hij even aan hem twijfelde, dan bracht hij zich weer deze oogenblikken te binnen, om zich gerust te stellen.

De verhalen, die Joost over de van Asten's deed, hadden geen einde.

— Weet je, hoe ik met hen in kennis kwam ? vroeg hij. Langzamerhand is de oude van Asten er achter gekomen, dat hg, van Asten, wel rijk was, maar geen man van de wereld. Nu, daar

Sluiten