Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

modern, en van 'n zeer middelmatige artistieke waarde...

Maar ik heb overigens succes van m'n beschavingswerk. De oue van Asten is nou 't meest geaccomplisseerde type van snob, dat zich maar denken laat. En zelfs de hond wil niet meer van wit aardewerk eten of drinken, maar alleen van precieus porcelein ...

Toch maakt van Asten natuurlijk nog flater op flater. Iemand spreekt over de Éuyter, en hij zegt: Ja, die heb ik wel 's in Amsterdam ontmoet. Maar in dat opzicht is z'n vrouw aan hem gewaagd : Ze vertelde eens van 'n reis naar 't Oosten, en iemand vroeg haar, of ze ook de Dardanellen kende. Ach ja, zei ze, dat waren zulke lieve menschen .. .

Ze praat er ook van, dat ze zich eens wil laten schilderen door Bembrandt of Frans Hals. O, haar naïeveteiten zijn spreekwoordelijk.

Maar nu moet je niet denken, dat van Asten 'n onnoozele vent zou zijn. Hij is eigenhjk 'n impitoyable tyran. En ... waar hij je beet kan nemen, daar zal hij het niet laten. Och, z'n métier hè. Sentimenteel zijn en medelijden hebben, dat acht hjj moeite verloren. Hij is altijd 'n „business man", — sóms lijkt hij 'n beetje op 'n gewoon mensch, maar 't is nooit meer dan lijken.

Bi heb eens 'n vriend van van Asten hooren zeggen:

— Be ben met van Asten nu vijfendertig jaar in zaken-relatie geweest, en hij zou er me nu nog voor 'n zesd'half tusschen nemen ... maar

Sluiten