Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hg bedacht opeens, wat hij eigenlijk zei, en, —i 'n bewijs, hoe gevreesd van Asten in de financiëele wereld is, — hij voegde er haastig bij:

— ... tenminste als hij 't op 'n eerlijke manier kon doen. — Die was goed, hè.

Ik hoorde eens iemand buiten zichzelf, van Asten 't woord- „roofvogel" toevoegen. Maar van Asten vertrok geen spier van z'n gezicht, en zei onbeschaamd: $^#|

— Die naam beschouw ik als 'n eerenaam, meneer.

Ik voel, als ik met van Asten samen ben in 't gewone leven, nooit iets anders voor hem dan minachting en spot, maar hoe verandert dat, als ik hem ontmoet op z'n kantoor. Dan is hij 'n ander mensch. Hard als ijzer, onverstoorbaar, van 'n bewonderenswaardig flegma, de schandelijkste dingen doende, zoo kalm en zoo welberedeneerd, volgens 'n zoo keurig systeem, — dat je bijna eerbied krijgt voor 'n zoo volledige slechtheid. Dat is iets groots, iets compleets in. Hij komt er ook rond voor uit, dat je in zaken geen gevoel kan hebben, geen gevoel mag hebben, zegt hg. Hij heeft me eens z'n theorie verteld, waarnaar hij z'n heele leven heeft geleefd:

— Wie aan 't hoofd staat van 'n bank moet 'n karakter hebben, zoo koud en onvermurwbaar, dat de ruïne van 'n dozijn industrieën, die aan duizenden gezinnen brood verschaffen, hem absoluut onverschillig laat. Hij moet sober zijn, werkzaam, energiek, actief en eerzuchtig. Hij moet de menschen kennen, en zich bij hen ... gehaat weten

Sluiten