Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

comfort had hem een groot huis doen kiezen, dat hjj . toch tamelijk goedkoop had kunnen krijgen, omdat het zoo zonderling was gebouwd. De rez de chaussée maakte een vorsteljjken indruk, met een grootsche entrée, een breede, lange marmeren gang, waar, boven de deuren, hauts reliëfs waren aangebracht in wit beeldhouwwerk, en met hooge, ruime kamers, die met hun gesculpteerde marmeren schoorsteenen, hun donker-eikenhouten betimmeringen, een indruk gaven van den schoonheidszin van den bouwheer, zoowel als van diens beschikken over een ruime beurs. Maar met de grondverdieping scheen de bouwheer zjjn budget vrijwel te hebben uitgeput, de bovenverdieping tenminste was zonder iets van de schoonheid, — met kamers, van elkaar gescheiden door houten schotten met behangsel-papieren, — die de beneden-kamers tot een lust der oogen maakte.

Waarom Cornelius terug-trok naar Rotterdam, waarom hij niet in een andere stad des lands een nieuw leven begon ? Hjj zou het niet hebben kunnen zeggen. Het was het onbewust houden van de plek, waar „zijn wieg had gestaan"; de geheimzinnige Hang an der Schotte; of een laatste reste van trots misschien, om niet te wijken voor het verlangen zijner familie, die hem ongetwijfeld wel graag uit hun onmiddellijke nabijheid hadden zien verdwijnen, omdat zjj toch nooit eer met hem inleggen konden ... Hoe het zij, hij voelde, dat hij in een andere stad niet zou kunnen aarden, en daarom, ondanks Annemarie's

Sluiten