Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

al meer en meer verzwakte in haar geest de sterke indruk, die haar was bjj-gebleven van den dag van zijn sterven. Het moment der diepe verteedering, waarin de innerlijke ontroering haar overstelpte, toen zij hem daar had zien liggen, zoo wonderljjk oud en gebroken, toen al zijn trekken stil waren geworden door den dood, was vervaagd, en vervangen door het oude harde gevoel van afkeer en vijandelijkheid. O, wat had zij van hem gehouden ... en wat had hjj van haar liefde gemaakt... 0, hoeveel kansen waren hem in het leven aangeboden, die hij achteloos voorbij het gaan... Hij was toch echtgenoot, hij was toch vader... maar hij verwaarloosde de belangen van hen, die hem het naaste stonden, om op te gaan in zijn muziek, om overal afleiding te zoeken, om gehoor te kunnen verleenen aan valsche, bedriegelijke vrienden ...

Ook voor de zusters Keetje en Aagje, die zwaar gebukt gingen onder het plotseling verlies van hun broer, was de openbaring van Cornelius' eigenlijke positie een hevige schok geweest. In zijn huis hadden zjj comfort en een behagelijke welvarendheid aangetroffen, en de verfijnde weelde, waarmede hij zijn eigen kamer had ingericht, had hun de overtuiging gegeven dat hjj het ‚Äěheel goed kon doen". Zij hadden dus in rustige tevredenheid voort-geleefd,* er zeker van, dat de geruchten, die er over hem hepen, laster waren; en als Keetje, voorzichtig, hem eens polste over zijn omstandigheden, bracht hij haar zoo luchtig

Sluiten