Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verantwoordelijkheid op zich nemen dit voorstel te weigeren, durfde zij dat? Zij wist, dat zij toestemmen zou ... en toch zochten haar hersenen wild naar een uitweg .. . Haar kinderen missen ... haar lieveling Peter, haar kleine Cornélie...

Als zjj eens werkte, dag en nacht, zich allee ontzegde, alleen leefde voor hen... Ach, dacht zij moedeloos, waarmee zou zij ooit zooveel geld verdienen, dat zij hun alles geven kon, alles wat hun jonge levens behoefden ...

— En vergeet niet, zei Keetje, dat zij den naam, van Everden" dragen. Noblesse oblige.

Annemarie drukte de hand op haar borst, op een plotseling scherpe, stekende pijn.

— Van Everden heeten zij, ja! riep zij met een zenuwheesche stem. Maar ook mijn bloed hebben ze in de aderen, en later zullen zij mij eeren, om wat ik heb gedaan: mijn eigen brood verdiend! Mijn kinderen zijn het, mijn kinderen blijven het, ook al geef ik terwille van hun toekomst, hun opvoeding uit handen.

Zij stond op met onvasten stap, ging naar de deur, en riep haar zoontje.

Het kind kwam binnen, schuw en bleek. De omstandigheden der laatste dagen, waarvan hij met zijn vroeg-rijp verstand veel, te veel had begrepen, hadden een druk op hem gelegd, die hem aldoor het gevoel gaf, of er nog meer onheil dreigde, dan wat hen reeds had getroffen. Hij had altijd veel meer van zijn moeder dan van zijn vader gehouden, maar diens onverwachte dood had hem zeer geschokt. Hij voelde zich

Sluiten