Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat het haar zelfe beter ging, omdat die natuurlijk de aandacht trok!

Nog eens: wie haar verachtte, omdat zjj niet van genadebrood leven wilde, dien verachtte zij. Zij had niemand noodig, zij zou zich wel alleen door de wereld slaan.

Het gevolg was opnieuw een verwijdering tusschen haar en de zusters. Tot een openlijke breuk kon het niet komen, omdat de kleine Cbrnélie bij de tantes in huis was. Annemarie had zeer veel spjjt van haar belofte, om de opvoeding van haar dochtertje aan haar schoonzusters toe te vertrouwen; maar zij wilde deze toch niet terug nemen om verschillende overwegingen. Ten eerste wilde zjj niet, dat zjj haar met recht zouden kunnen verwijten, onbetrouwbaar tegen hen te hebben gehandeld, en ten tweede begreep zij zeer goed, dat het haar onmogelijk zou zijn, aan twee kinderen te geven, wat zjj voor hen ververlangde. Maar zjj had bedongen, omdat zjj niet wilde, dat het kind van haar vervreemden zou, dat eiken dag Peter zjjn zusje zou komen halen, om een uurtje bjj haar door te brengen. In de laatste paar dagen had zij evenwel Peter niet meer kunnen sturen, daar zij het te druk had, om alles in gereedheid te brengen voor de openbare verkooping.

De zusters en zij spraken elkaar niet meer. Alles wat noodzakehjk gezegd worden moest, werd door hen aan elkander geschreven. Annemarie had hun ook een biljet doen toekomen van de openbare vrijwillige verkooping, die zjj

Sluiten