Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geleerd, vóór zij naar beneden ging, bij de tafel te gaan staan met gevouwen handjes en gesloten oogen, en te zeggen:

O, Heer, nu ben ik weer ontwaakt, De slaap heeft mij zoo frisch gemaakt. O, maak dat ik ook dezen dag Gezond en vroolijk blijven mag. Amen.

die haar ook de gebedjes vóór en na het ontbjjt en vóór en na het middagmaal had geleerd, en die haar zoo vriendebj\ terecht hielp met het moeilijke:

O, Heer, wij danken u van harte

Voor nooddruft en voor overvloed.

Hoe menig mensch eet brood der smarte,

Gij hebt ons mild en wèl gevoed.

O, geef, dat onze ziele niet

Aan dit verganklijk leven kleev',

Maar alles doet, wat Gij gebiedt,

En eenmaal eeuwig bjj u leev',

Amen.

door het haar uit te leggen, en te verklaren wat „nooddruft" was en wat „verganklijk leven kleev'" beduidde, zoodat zjj het gebedje nu beter opzeggen kon, in plaats van het af te raffelen als een deun, waarbij zij steken bleef, als zjj maar even den draad verloor. Was haar Mama er niet eene, die „het brood der smarte" at? Zjj had dit niet durven vragen, maar het stilletjes bij zichzelve uitgemaakt, en zij had daardoor geen medelijden met haar moeder gekregen, zooals eigenlijk zou hebben gemoeten, gelijk zij wel

Sluiten