Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

begreep, maar een soort van heimelijke afkeerigheid, die zij niet overwinnen kon.

Waarom moest haar moeder die nare, vreemde menschen in huis halen, waarom zorgde zjj er voor, en vernederde zjj zich met allerlei meidewerkjes? Bjj tante Aagje moest zjj haar verdriet uitklagen over Peter, die schoenen had gepoetst, en toen had tante haar zoo lief en zacht vermaand, dat niemand zich behoeft te schamen voor eerljjk werk... maar duidelijk had zjj aan tante gemerkt, dat deze een beetje geschrikt was over hetgeen zjj hoorde: Peter aan 't schoenen poetsen, en op Zondag nog wel! En toen had zjj zich onmogelijk kunnen weerhouden, en had aan tante half-schreiend gevraagd, waarom toch alles zoo akelig was bij moeder, waarom moeder en de tantes elkander nooit zagen, en toen had tante heel verlegen gekeken, en gezegd:

— Dat kan ik je niet allemaal vertellen, kleine Nélie, want je zou 't niet begrjjpen.

Maar zjj had zoo gretig aangedrongen, dat tante, die haar nooit iets weigeren kon, aarzelend was begonnen:

— Toen je vader gestorven was, — had hjj veel geld verloren, omdat hjj te goed was geweest voor 'n vriend, die hem een groote som geleend geld niet terug-gaf, — en bleef je Mama heel arm achter. Ze was te trotsch, om hulp aan te nemen, van wie ook, — en daar is op zichzelf ook wel iets heel moois in, — ofschoon... als die hulp haar zoo van ganscher harte zou zijn gegeven... Enfin, je moeder, en ook je

Sluiten