Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar toen hoorden we, verheel' u, dat die mevrouw bij ons op school secondante was geweest ... en over de Fransche woordjes, die zjj niet had gekend: avantpropos, voorrede, had zjj niet geweten, en occasionner, veroorzaken, en ik kende ze toch goed, toen n ze me gisteren overhoorde, niet, tante? en accneil, wat is ook weer accneil? o, ja, onthaal, maar hoe spel je dat? c-e-u-i of cuei, o, ja, c-u-e-i, want andera zon 't niet kè maar sè zijn, hè, tante, ziet u wel, dat ik 't wel weet?... en over het nieuwe boekje, dat zij hadden gekregen: Dialogues Francais et Hollandais sur des sujets familiers a l'usage des écoles; zoo aardig, tante, kijk u eens, allemaal over spelletjes: Zet mjjnen drijftol op ... Wat stuift gij met uwen drijftol, houd op!... Speel iets anders, bijvoorbeeld bokje sta vast... of slofje verborgen ... En mijnheer Es heeft mij op de teekenles een tros bloemen laten teekenen, tante; en Egbertje Groenings 'n profiel, dat ze moest beschaduwen met rood krijt... en wist u, tante, dat die blauwe fijne verf zoo duur was. Zoo duur als goud, zei Mijnheer Es, want die wordt gemaakt „van den lazuursteen, hetwelk een kostelijk gesteente is..En, tante, op de dansles leeren wij nu de menuet de la cour, 't is toch niet minuet, is wel, tante? Franckje van Velzen zegt altijd minuet; en de chaine eoin a coin kennen we nu heel goed, en ook de Anglaise, dat noemt mijnheer Durand de „colonne"; en wist u waar „contredans" vandaan komt? Miss Jones zegt van 't Engelsche

Sluiten