Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

country dance... 0, tante, n moet toch weer eens komen kijken, ik weet nu alle figuren goed te begrijpen, als mijnheer Durand roept:

— Balancez, rigaudon, chassez, déchassez, en avant, en arrière, la queue de chat, tour a votre dame, point d'orgue!

En zij was het ook, die Cornélietje — die een poosje lang op verlangen van Keetje „Keetje" was genoemd, maar wier naam weer hersteld was geworden tot Cornélie of Nélie, sinds zij op de school van Miss Jones ging, — haar bijbelschê les inprentte, volgens het Vragenboekje tot onderwijzing in de Christelijke leer, dat gevisiteerd en geapprobeerd was door E. Classis van Nijmegen; geduldig herhaalde zij elke „vrage": Vanwaar hebt gij, en alles wat er is, uwen oorsprong? en zeide haar het antwoord vóór: Ik heb mijnen oorsprong van God, die al wat er is, uit niet geschapen heeft, zooals het staat geschreven in •Genesis I. Wat leert gij uit de schepping van God? Ik leer uit de schepping van God, dat God groot, wijs en goed is, Wien ik moet eeren en liefhebben. Welk is het voortreffelijkste schepsel op aarde? ... De mensch munt door zjjn verstand, spraakvermogen en gedaante boven alle dieren uit...

Zij was het ook, die Cornélietjes school- en leesboekjes kaftte in mooie, kleurige, gemarmerde papieren: De beroemde Nederlandsche Kinderen, jeugd-geschiedenissen van Tromp, Anna Maria Schuurman, Jacobus van de Wijnpersse, die in zoo menigen academischen wedstrijd de overwinning behaalde, Hendrik Hoogeveen, een „door-

Sluiten