Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weer waren het groote balen koffie, tabak, of katoen, en alles interesseerde Cornélie, en tante moest dan vertellen over allerlei dingen, die tante soms zelf niet wist, zoodat tante zich allerlei boeken ging aanschaffen, en ijverig daarin las over onderwerpen, waarin zij nooit belang had gesteld; hoe de cacao groeit, en hoe de theeblaadjes worden verzameld, en hoe de suiker gewonnen wordt uit het suikerriet, en zij moest er zelf dikwijls om lachen, hoe „geleerd zij nog werd op haar ouden dag..."

Boeiend en aantrekkelijk vonden zij het gewoel op de kaden aan de Maas, waar de rivierbooten afvoeren en aankwamen, op de Koningsbrug, waar het op markt-dagen vol leven en bewegelijkheid was; aan het Willemsplein, waar de scheepvaart op den stroom en aan den mond der Leuvehaven geen oogenblik rustte, over de Willemsbrug, waar de kleine vlugge stoombootjes onder hun voeten voorbij schoten, en waar men zoo'n prachtig vergezicht had op de lange statige huizenreeks van het Park en de Oude Plantage.

In de Hoogstraat en de Korte Hoogstraat leek het 's middags wel een bijenkorf, omdat heel uitgaand Botterdam daar aan het „promeneeren" was, of een „Blaekje" omging, omstreeks den tijd, dat de heeren uit de Beurs kwamen.

En kostelijk amuseerden zjj zich, als zij, wat hoogst zelden gebeurde, Zaterdagsavonds een tochtje ondernamen over de Nieuwe Markt, door het Hang en langs een gedeelte der Hoogstraat. Het was daar dan een oorverdoovend rumoer

Sluiten