Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

herinneringen. Zij staken dan in een bootje de Maas over bij het Nieuwe Werk; en genoten als zjj in het midden op de rivier waren van het onvergelijkelijke vergezicht op de stad en de bekoorlijke landstreek aan de overzijde. Zij stapten dan aan wal bjj Uselmonde, en wandelden onder de boomen van den dijk langs de in den wind ruischende korenvelden, en dronken soms een glas melk aan een boerderij, om wat uit te rusten, alvorens zij den terug-tocht aanvaardden. Maar soms ook lieten zij zich brengen naar Feyenoord, het frissche, gezonde eiland, met zijn zware boomen, welige weilanden en bloeiende landerijen, en dan bezochten zij er ook het verbeterhuis voor jongens en meisjes, dat vroeger voor allerlei andere doeleinden had gediend: als quarantaine-plaats voor de goederen uit de Levant, als hospitaal en als kadettenschool. Zij was altijd getroffen door de volmaakte orde, die er heerschte in dit Instituut, en zjj had dikwijs met de grootste achting hooren spreken over den heer ter Hoeve die den moed had gehad de verwaarloosde kinderen uit de Godshuizen hier samen te brengen; er gingen toen verhalen rond over de wilde onhandelbaarheid der misdadige kinderen, die onder de stipt rechtvaardige, sympathieke, en verstandige leiding van den heer ter Hoeve, zijn zonen en de onderwijzers, werden tot nuttige leden der maatschappij. Keetje en zij hadden wel eens een dienstmeisje gehad uit dit gesticht, die eerst schellemeisje was geweest, maar later bevorderd werd tot binnenmeisje, omdat zjj zoo

Sluiten