Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in het torentje een uur later, dan toen zjj binnen kwamen, zonder dat zij het voorbij-gaan van den tjjd hadden gemerkt. Want alle vertrekken werden doorloopen, de linnen-kamer, de regenten-kamer en de regentessen-kamer; de eetzaal der provenieren en het lokaal der wekelijksche catechisatie; de ruime keuken en bakkerij, de slaapzalen en de vertrekken van den Vader, de Voormoeder en van het „jonckwijf, zooals zij om Cornélie aan het lachen te maken, met een zeventiende eeuwsche benaming de huishoudster noemde.

Een ander maal gingen zij naar „Kuyl's Fundatie", waarvan zij ook een der bestuursleden was, daar hare ouders goede vrienden waren geweest van Anthony Kuyl en diens zuster Anthonetta Kuyl. Cornélie ging graag mee, om de oude vrouwtjes in hun kleine aparte woningen te bezoeken, en de twee sphinxen aan weerszijden van de groote klok op de binnenplaats hadden dadelijk haar aandacht getrokken. Zij wandelde graag in den binnenhof, en praatte er met de oude vrouwtjes, die haar verwenden met grappige ronde speldenkussentjes en doosjes met deksels van gedroogde bloempjes onder glas, en huisjes van schelpen; en zij lieten haar op het hardsteenen gedenkteeken de namen der stichters ontcijferen, en de vrouwtjes, die bjjna geen van allen lezen konden, vonden haar verbazend knap, dat zij „zóómaar" het vers boven de deur van het spreekvertrek lezen kon:

Sluiten