Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Is menschenliefde Christenleer En wil en wet van d'Albehoeder, Dan blijft de naam van Kuyl in eer, De naam van Zuster en van Broeder. Niet enkel hier in dit geschrift, Maar ook bij God in goud gegrift.

Keetje en zij waren ook lid van het Vrouwengenootschap, dat tot zinspreuk voerde Van vrouwen door vrouwen, bestemd om bijstand te verleenen aan behoeftige gehuwde kraamvrouwen. Deze liefdadigheidsinrichting, op bescheiden schaal begonnen, scheen kort na de stichting te zullen worden verdrongen door de naar Fransch voorbeeld opgerichte Charité maternelle, maar het was voor alle leden van V. V. d. V. een groote voldoening, dat deze zooveel grootschere en rijkere instelling maar een paar maanden kon bestaan, en mèt de Fransche overheersching verdween. Bijna veertig jaren bestond de vereeniging nu al, zij stond onder patronaat van Koningin Sophie en van de K. H. H. Mevrouwen de Douairières van Oranje en Brunswijk, en na het overlijden dezer laatsten, onder dat van Prinses Marianne. Het was voor deze stichting, dat zij allen 's wintersavonds ijverig kleedingstukken zaten te vervaardigen, waarvan ook een deel werd afgestaan aan het Gezelschap Hulpbetooning, waarvan zij, Aagje, tot de oprichtsters had behoord.

Ook was hun moeder regentes van het tweede Weeshuis geweest, en natuurlijk hadden Keetje en zij eveneens hun belangstelling daarop overgedragen. Lief was Cornélietje altijd tegen de ongelukkige kinderen, aan wie zij met Sint-Nicolaas

Sluiten