Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

graag pepernoten en vergulde sinterklaaspopjes uitdeelde; en zij kon haar nooit genoeg vertellen van het feest der regenten, dat zij, Aagje, had bijgewoond als kind van elf jaar; hoe zjj toen zooveel chocola had gedronken als nog nooit in haar leven, omdat ieder haar goed wilde doen, en zij niet durfde weigeren; en hoe zij toen voor het eerst had gehoord van de „peulenmaat" en het „botergoten," waarvan zij niets had begrepen, totdat iemand haar vertelde, dat op marktdagen de weesjongens met in het Huis bewaarde maten bij het meten en „goten" van peulvruchten en boter behulpzaam waren, een bewijs voor de „eerlijkheid en eenvoud" der weeskinderen, aan wie dit werd toevertrouwd, evenals het trekken der loten bij loterjjen ...

Ach, dagelijks dankte zij God, en bracht zij hem eere voor het geluk, dat Hij met het kind in haar leven bracht. Had zij nog ooit durven hopen, dat het zóó goed en mooi met haar worden zou? - Geen enkel oogenblik was er thans, dat niet zijn eigen en lieve belangen had. En haar heele verdere leven zou het zoo voort mogen duren, dat zij haar zorgen wjjdde aan haar pleegdochtertje, —• het mooiste en beste geschenk, dat het lot haar had kunnen geven. En zelfs als Cornélietje ziek was, dan, onder al haar ongerustheid door, was er een warm en dankbaar gevoel in haar, dat zij nu den heelen dag bij haar kleine meisje kon zijn, papjes en moesjes voor haar koken, zorgen dat de beddepan warm was, en het heilzame citroen-drankje altijd gereed

Sluiten