Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kan zijn! Wees gerust en vertrouw me; wij hebben beiden 't zelfde levensdoel, en wij zullen dat bereiken.

— Maar, vroeg ze, zeg me eerlijk, jongen: is dat verlangen van je, om niet te studeeren, maar dadelijk practisch werkzaam te zijn, misschien niet het gevolg van je overweging, dat ik zal moeten werken, om daarvoor te kunnen zorgen, en dat jij daarom liever dadelijk geld verdienen wilt?

Hij beantwoordde rustig haar angstigen blik en zei vast:

— Dat komt er bij, Moeder. Maar geloof me, als 't m'n vocatie was, om dokter of advocaat te worden, dan zou ik toch dat offer van u ook nog aannemen. Dat zweer ik plechtig. Omdat ik weet, hoe u met heel uw wezen me helpen wilt, en omdat ik, wat ik van geen sterveling ter wereld zou willen aannemen, van u zou kunnen aannemen, Moeder.

Zij moest wel toestemmen, ofschoon zjj haar dierbare illusiën prijs gaf met een zucht.

— En waarom heb je 't me nooit eerder gezegd ?

— Omdat ik eerst volkomen zeker van mezelf wou zjjn, voor ik er u iets van vertelde. In elke klasse van 't gymnasium verbeeldde ik me 'n andere roeping te hebben. Dan wou ik advocaat worden, dan ingenieur, dan leer aar, dan natuurkundige... en omdat m'n verlangen telkens wisselde, ben ik eens gaan nadenken. Dit was 't bewijs, dat voor geen van die beroepen m'n

Sluiten