Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

neiging absoluut vast stond. Misschien lag m'n vocatie wel in een heel andere richting... Maar ik had natuurlijk altijd alleen maar aan „studeeren" gedacht. En weet u, wie me op 't idee heeft gebracht, dat er 'n koopman in me stak? De Vletter. Hij heeft 's lachend tegen me gezegd: jij hebt precies 'n zakenhoofd. Jij houdt de dingen zoo goed uit elkaar, jij scheidt de details zoo nauwkeurig, jij hebt direct 'n overzicht over 'n heele zaak, jij hebt aanleg voor wiskunde, en tegelijk ben je practisch en actief, jij ben 'n geboren koopman.

En die woorden waren als 'n openbaring voor me. In de groothandel, daar ligt m'n kans, daar ligt m'n toekomst. U moet 't me laten probeeren, Moeder.

— En ia al je leeren dan voor niets geweest...

— O, neen, dat moet u nooit denken! Die kennis komt me altjjd te pas. Juist door wat ik weet, zijn honderden dingen veel gemakkelijker voor mij. En ik geef de studie ook niet heelemaal op; 's avonds zal ik werken, m'n studie in talen bijhouden, boekhouden leeren en handelsrecht, alles wat ik maar kan, en ...

— Wat was dan je plan? ...

— Ik wou me aanbieden als klerk op 't kantoor van de firma Leuvens & Co. Daar kan ik me bekwamen in de practijk, en al verdien ik er niet veel, de eerste grondslagen worden er toch gelegd. Ja, we moeten natuurlijk geduld hebben, Moeder. Tk ben geen dwaas kind, die denkt dat alles vanzelf en dadelijk zal gaan. Maar ik ben

Sluiten