Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gewonnen hebben, met één slag weer verloren zal gaan... Ach... zei ze, maar brak af, bevreesd dat hij haar materialistische opvatting zon laken. Doch hij deed dit niet, te goed begreep hg haar, en te veel eerbied had hij voor alles wat zij voor hem deed, — en te duidelgk herinnerde hij zich de zware jaren van ontbering en arbeid en zorg.

Hij legde haar even, beschermend, de hand op het hoofd.

— Kgk me 's aan, Moeder, zei hij met innigen nadruk. Kom... kijk me 's aan? U kent uw zoon toch wel? en u kent z'n levensdoel. Vertrouw mij, Moeder. Alles wat ik doe, en zal doen, is er alleen op gericht om dat doel te bereiken. Begrijp dat; onthoud dat. En wees nu ook verder niet bezorgd over me ...

Buiten joelde het rumoer van het opstandige volk; onder het zingen van schimpliederen trokken opgewonden stoeten voorbij. Maar terwgl zg haar zoon in zgn krachtige oogen zag, voelde Annemarie allengs haar grootste onrust bedaren.

n.

Het oproer woedde in Rotterdam.

La ordelooze drommen trok het volk door de straten, vernielde de ruiten, plunderde de winkels, en beantwoordde het chargeeren der agenten met het los-woelen der keien uit de straat, het opwerpen van barricaden, en het stuk smgten

Sluiten