Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kannen, „'n Misdadige krankzinnige, of 'n krankzinnige misdadiger", zóo noemt hem onze neef Allert Rnys. Ik vraag je in gemoede, — zij vroeg Cornélie even haar rood-leeren portefeuille met goud-in gedrukte figuren van haar schrijfbureau aan te geven, — en zij haalde een brochure van De Vletter te voorschijn, die zij daarin met alle andere bescheiden, deze zaak betreffende, had bewaard; ik vraag je in gemoede, neef, of iemand gek is of niet, die dergelijke motto's plaatst boven zijn geschrijf:

Zeg voortaan flink, waarop het staat, er kome van wat wil.

Max Havelaar. Multatuli.

In 't verleden ligt het heden.

Hij heeft met groote borden door de stad laten loopen; hij heeft de warmoeziers opgestookt, om niet aan 't Hofplein te lossen, maar aan 't Verlaat, ofschoon dat verboden is, en hij plaatst in de N. B. C. deze advertentie, luister:

DWINGELANDIJ.

Daar het mij innig spijt, dat een paar warmoeziers zich Dinsdag j 1. onnoodig hébben onderworpen hunne waren aan het Hofplein te lossen, inplaats van uit de schuit, na verkoop af te leveren, doe ik bij dezen een ieder weten, dat ieder kan lossen waar hy' wil, en al die parade van de politie onrechtmatige bullebakken) is.

Eendracht maakt macht.

Jb. De Vletter.

Is 't te verwonderen, dat 't volk overmoedig

Sluiten