Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TIENDE HOOFDSTUK.

I.

In diep gepeins verzonken zat Peter op zgn kamer. Zgn moeder had hem verteld van het langdurig bezoek van Cornélie, waarvan zij zeer onder den indruk was. En ook hij was er diep door getroffen geworden.'

Cornélie had zoo vertrouwelijk met haar moeder gepraat, als nog nooit in haar leven. Zij had haar verteld, dat zij bij de tantes, naar aanleiding van haar verloving met Otto Berghem op den vreeselijksten tegenstand stuitte. Die weigerden formeel haar toestemming, maar hun toestemming had zij ook niet noodig, alleen die van haar moeder. En toch vond zij het diep verdrietig, dat zij misschien in onmin scheiden moest van de tantes, aan wie zij zóóveel te danken had...

Ja, had Peter gedacht. Daar heb je 't nu al. Zoolang de pleegdochter soumise is, en alles doet wat de beschermsters willen, gaat het zaakje goed. Maar o, wee, als de protégée zich durft

Sluiten