Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meer diepgang begonnen te krijgen, en doordat de stad, vanwege de ondiepe en nauwe waterwegen niet kon worden bereikt. De toestand werd onhoudbaar, want de zeeweg van Rotterdam leidde uitsluitend over Brouwershaven of Hellevoetsluis; gewoonlijk met overlading in lichterschepen, die uiterlijk een diepgang konden hebben van vijf Meter, terwijl er booten werden gebouwd van 7 a 8 Meter diepgang met een 10.000 ton inhoud! In het kortste en gunstigste geval duurde de reis naar zee achttien uren, maar er konden ook wel vijf of zes dagen overheen gaan. Niemand enthousiaster dan hij begroette Thorbecke's onvergetelijke rede in de Tweede Kamer, die deze begon met de onsterfehjke woorden: „Ik ben hier gekomen met de spade over den schouder 1' toen hij ijverde voor het aanleggen van een nieuwen waterweg naar Botterdam. De jonge ingenieur Caland was een gymnasium-vriend van hem; en zoodra hoorde hij niet, dat deze was toegevoegd aan de Staatscommissie, of zijn hart was van blijdschap opgesprongen in zijn borst. En Caland, enkel in de Commissie geroepen, om de ontwerpen der andere ingenieurs te notuleeren, maakte zelf op geniale wijze een plan, dat niet alleen theoretisch prachtig in elkander zat, maar ook practisch uitvoerbaar bleek. Hij maakte een ontwerp voor een open waterweg, waarvan de, tot de vereischte diepte uitgegraven mond in zee zóó uitgebouwd zou zgn, dat door het terugstroomen van het vloedwater aanslibbing bij den mond zou worden voorkomen. Verder wilde hij

Sluiten