Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Of het toeval zijn plannen in de hand werkte? Hij was veel met Jenny samen, en had gelegenheid haar vriendelijk, eenvoudig karakter te leeren kennen, en al meer en meer werd hij ervan overtuigd, dat hij den stap met haar gerust durfde wagen. Zij zou hem in geen enkel opzicht tot een last en een belemmering zijn; zij zou hem met rust laten in zijn werk; en hij nam zich voor, om, als hij slagen mocht, een goede, oplettende, trouwe echtgenoot voor haar te wezen. Hij waardeerde haar in vele opzichten, en hij voelde, dat zij een persoonlijkheid was, met wie hij, zonder liefde, toch rnstig en aangenaam zou kunnen leven.

Liefde... zijn koel, berekenend temperament had liefde altijd als iets* bijkomstigs, iets overbodigs gevoeld. Liefde stond voor hem gelijk met sentimentaliteit, met romantiek, en verliefden beschouwde hij als een onschuldig soort zenuwzieken. Zijn practische geest was altijd op heel andere dingen gericht geweest, en zijn ingespannen arbeiden had hem eenigszins hard en stug gemaakt. Al zijn streven, al zijn energie, al zijn gedachten en daden waren er op gericht geweest, zijn levensdoel te bereiken. En nu hij het benaderd had, nu was hij koel en onverschillig geworden, en alles wat niet samen-hing met zijn werk, achtte hij van niet veel waarde. Maar het nader kennismaken met Jenny was hem in zijn dor en eentonig zaken-leven een veel grootere aangenaamheid dan hij besefte. Hij was het zoo weinig gewend met jonge meisjes om

Sluiten