Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Ik geloof, kind, dat hij een goed mensch is, en dat dit heel best kan samen-gaan met socialistische neigingen. Vader en Allert abhorreeren 't idee socialisme, ik doe dat niet, omdat ik overtuigd ben, dat de grondslag ervan humaan en nobel is. Daarom, omdat hij deel heeft genomen aan dat oproer, hoeven we Peter niet te minachten, hij is nu eenmaal democraat, en voelt voor 't volk. Ik voor mij, geloof óok dat De Vletter zeer onrechtvaardig behandeld is.

— U, Mama? vroeg Jenny verrast.

— Ja; en dat moet ieder vinden, die niet bevooroordeeld is, en de zaken rechtvaardig beschouwt. Als je precies weten wil, wat ik erover denk, dan kan ik je dit zeggen. Ik waardeer hem om zijn energie, om de sterke wijze, waarop hij carrière heeft gemaakt; ik ben ervan overtuigd, dat hij goed en eerlijk is, maar ik geloof niet, dat hij een zacht mensch is, Jenny. Hjj is geen gevoelig man.

Het meisje lachte.

— Dat vind ik juist zoo te bewonderen in hem, zei ze. Al is hjj dan niet gevoelig, hij is zoo in alle opzichten een man. O, als je daarmee Derck van Everden of Allert vergelijkt, of...

— Doe dat liever niet, zei haar moeder stil. Jenny gaf haar zwjjgend een zoen, zij begreep

haar moeder wel, en voelde ook, hoe veel gelukkiger Peter's moeder moest wezen dan zij. Toen sprak zij ook over een bezoek, dat zjj aan Peter's moeder had gebracht, en hoe zij daarvan een hoogst eigenaardigen indruk mee naar huis had genomen.

Sluiten