Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weging worde genomen en dienvolgens de noodige wettelijke be^ palingen worden onderworpen tot intrekking van art. 10 der wet van 26 Augustus 1822 en tot het vervangen daarvan door bepalingen in den geest der hierboven geopperde denkbeelden.

Het zal Z. M. aangenaam zijn uw rapport deswege spoedig te ontvangen, ten einde die wettelijke bepalingen zop noodig in de aanstaande zitting der Staten-Generaal zouden kunnen worden voorgesteld.

Sluiten