is toegevoegd aan je favorieten.

Zuid-Amerika

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ken zich langs de rails uit, en rappe handen gooien de talhouten op den tender tot de locomotief weer voor een uurtje voorraad heeft.

Ondertusschen wordt in het eetwagentje een maaltijd opgediend van grijze soep, die toch niet noemenswaard naar den duim van den mulattenbediende smaakt; daarna gekookte moten visch, waar schijfjesuien en peper bovenop hggen: peixe a Bahiana heet dat. Daarna een schoteltje ragout met macaroni, sterk naar ranzig vet smakend; en ten slotte de onvermijdelijke goiabada, die meubelpolitoer van roode vruchtgelei. Een flesch bier er bij of een half fleschje roode Portugeesche wijn; beter echter is Caxambü, het onmisbare mineraalwater, dat de maag behoedt voor vorming van ketelsteen na zulk soort maaltijden.

Onderdehand is het erg warm geworden; het strookt echter niet met de goede zeden om, zooals men in de V. S. terstond doet, zijn jas uit te trekken; men draagt veelal een wijde stofjas van dun wit katoen. Stof, zand en asch bedekken spoedig alles, en het hoofdhaar wordt al nat van de warmte.

In Entroncamento, een knooppunt reeds dicht bij Parahyba, gaat de hoofdlijn verder Noordwaarts naar Natal; de zijlijn naar Parahyba brengt ons dan tegen vieren in het kokette hoofdstadje van dien naam.

Parahyba ligt 18 K.M. van zee af aan een kreek, die in vroegere eeuwen voor de schepen dier tijden goed bevaarbaar was, doch thans met 12 voet diepgang niet meer voor de scheepvaart te gebruiken is. Bovendien breidt de groei der mangue-bosschen (mangrove), een kreupelhout, dat op hooge luchtwortels boven het slib uitsteekt, zich nog steeds uit, zoodat hoe langer hoe meer slijk aan de wortels bhjft hangen, en de kreek gaandeweg dichtgroeit. Onafzienbare vlakten van moeras en mangues strekken zich achter de stad uit; een gevolg hiervan is, dat het in de Inent krioelt van maroim, kleine zwarte beestjes, zoo groot als een speldeknop, die in de huid prikken en onaangename jeuk veroorzaken.

Het stadj e ligt op een heuvel, met hellende straten en terrassen, die fraaie doorkijkjes op de omgeving openen. Het is een zindehjk plaatsje, goed geplaveid, met eenige fraaie gebouwen en deftige pleintjes, met palmen sierhjk beplant. Het Zondagmiddagconcert op het hoofdplein, met de burgerij drentelend door de parkpaden om de muziektent, is er een vriendelijk provinciaal genoegen.