is toegevoegd aan je favorieten.

Zuid-Amerika

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komt, en zich daardoor kenmerkt, dat de stam kaarsrecht omhoog schiet, met lange horizontale takken, die dus zuiver loodrecht op den stam staan; de top van den boom vormt steeds een kruin, die aan een parapluie doet denken.

De geheele hoogvlakte van Parané. is met deze „pinheiro's" begroeid, nooit dicht opeen, doch in ijle bosschen, die er met al die evenwijdige horizontale takken wonderhjk uitzien. Verder Noordwaarts vinden we deze Parané-spar alleen op aanzienlijke hoogten terug, zooals op den rand van het plateau van Sao Paulo, en in Petropohs of hier en daar verspreid op de bergtoppen rondom Rio. De boom is een sieraad van den staat, en kenmerkt het landschap van Parané.

We zien ze voortdurend langs de spoorlijn op onze reis van Curityba naar het Westen; in Ponta Grossa, op 180 K.M. of ongeveer 6 uur sporens van Curityba, bereiken we de hoofdlijn der E. de F. Sao Paulo-Rio Grande.

Het stadje Ponta Grossa ligt als een kring van roode daken op een zeer droge hoogvlakte, in een omgeving die vruchtbaar genoeg kon zijn, doch die water mist; er is een primitief landverhuizersdepot, bestemd als doorgangsstation voor de rijks-kolonies, die bewesten de spoorhjn liggen. Hier heeft de federale regeering door haar immigratie-departement van Curityba eenige „nucleos" laten inrichten van de soort we die reeds in den staat Sao Paulo hebben gevonden; het terrein, boschrijk en vruchtbaar, is er uitnemend voor geschikt, daar de kolonisten, mits flinke elementen, al spoedig uit de natuurlijke bouwmaterialen hun huizen en hulpgebouwen kunnen optrekken, en dan een bodem vinden die volop maïs, tarwe en andere granen oplevert. Gebrek aan geldmiddelen heeft de ontwikkeling van deze kolonies echter halverwege gestuit.

Parané is de streek, waar het Slavische element het liefste heentrekt; de cijfers over 1912 (om maar een lossen greep te doen) laten zien, dat van de 4000 immigranten, die over deze kolonies verdeeld werden, 2800 Polen waren, terwijl ook het aantal Russen in de honderden hep. Dit Slavische element (joden zijn hierbij minder in aantal) werd voorheen in Brazilië gaarne gezien, en het is niet onmogelijk dat, zoodra de toestanden in Oost-Europa eenigszins bezinken, een hernieuwde belangstelling van Poolsche en Russische landverhuizers voor Parané zal bhjken.