is toegevoegd aan je favorieten.

Zuid-Amerika

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den laatsten tijd wordt er weer van gesproken om Florianopolis door een brug met het vasteland te verbinden.

Het voornaamste product van Santa Catharina is „banha de Itajahy" of reuzel, een artikel dat in de Brazihaansche keuken een Voor onze magen bedenkelijk groote plaats inneemt. De meeste banha komt weliswaar uit Minas, doch is dan van inférieure hoedanigheid; daarentegen wordt die van Itajahy, welke uit de Duitsche kolonies van Bhimenau en Hansa afkomstig is, in Brazilië veel hooger genoteerd.

Voorts wordt er wat tabak, hout, graan, etc. geëxporteerd, doch niet in zeer belangrijke hoeveelheden; het meerendeel der producten van Santa Catharina wordt in het land zelf voor plaatselijke consumptie gebruikt.

3. RIO GRANDE DO SUL.

In het kranten-bargoensch van Brazilië wordt de staat Rio Grande do Sul gewoonlijk met den naam van „o estado gaucho" aangeduid, en die benaming is niet slecht gekozen. Immers, deze grootste en machtigste onder de Zuidelijke staten heeft vrij weinig eigenaardig Brazihaansch over zich, en draagt sterk de kenmerken van de nabuurschap tot de Plata-republieken; zooals we in het historische overzicht hebben gezien, heeft Rio Grande eeuwenlang het lot gedeeld van Uruguay, nl. van beurtelings door de Portugeezen en door de Spanjaarden overheerscht te zijn. De Portugeesche invloed op Uruguay heeft opgehouden sinds de Banda Oriental zich als vrijstaat zelfstandig organiseerde; en daarmee eindigden ook alle mogelijke kansen dat het Spaansche element, hetwelk indertijd gewapenderhand reeds diep Rio Grande was binnengedrongen, nog territoriale veroveringen op Brazihaansch gebied kan maken. Het tegendeel is het geval geweest; bij de onzekerheid die ten aanzien der grenzen bestond, heeft Brazilië door de handigheid van minister Barao do Rio Branco nog menig aan twijfel onderhevig lapje gronds binnengesleept ten koste van de Uruguaysche repubhek.

Het bloed kruipt echter waar het niet gaan kan, en op de randen van Rio Grande sijpelt het Argentijnsch-Uruguaysche volkseigen ongemerkt over de grenzen, terwijl van een Braziliaanschen invloed naar de andere zijde niet gesproken kan worden. Nu is dan ook de grootste oppervlakte van den zeer uitgestrekten staat pre-