is toegevoegd aan je favorieten.

Zuid-Amerika

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

E. PARAGUAY.

1. DE RIVIER OP.

Reeds tevoren heb ik de opmerking gemaakt, dat van het Platarivierenstelsel de Parana verreweg de belangrijkste is; de eerste ontdekkers bèvonden bij hun aarzelende verkenningen naar de kans op rijkdommen langs de pasgevonden zoetwaterstroomen, dat de Uruguay weinig perspectieven aanbood. Daarom keerde men van dezen tak terug óm het op den anderen te probeeren; en hier bleven de Oost-Indiërvaarders wekenlang tegen d'en stroom optornen, aldoor Zoekend naar den besten vaarweg. Menigmaal zag men voor de hoofdrivier aan wat per slot van rekening een niets belovende zijarm bleek, en telkens verwachtte men, zoodra toevallig ergens hooge kanten langs de oevers oprezen, dat men nu wel spoedig het einde der bevaarbaarheid had bereikt, en weldra stuiten zou op stroomversnellingen.

De verbeelding der schatzoekers werd voortdurend beziggehouden doordat de natuur aan de oevers zich telkens wijzigde; niet dat zij eenig oog voor natuurschoon hadden, want toeristen waren die avonturiers wel allerminst. Maar het langzamerhand weliger worden van den plantengroei langs de kanten, het verschijnen van nieuwe diersoorten, het opmerken van andere menschelijke vestigingen op de oevers — dat alles hield de hoop levendig, dat deze groote rivier toch uit een of ander groot en rijk land kwam afdalen, en dat men óp den duur wel in belangrijke gewesten zou komen, waar schatten aan edele metalen voor het grijpen zouden zijn of althans kostbare goederen, die in een klein volume een groote waarde vertegenwoordigen. Wanneer men ook Eldorado zelf al niet mocht vinden, dan bestond er toch groote kans, dat men aldus terecht zou kómen in het wonderland van Cathay (China) of in het mysterieuze rijk van Cipango (Japan), of in de buurt der specerij-eilanden van Indië.

Pas tientallen jaren later zag men in, dat men deze doorvaart te dichtbij gewaand had, en dat inderdaad de route rondom ZuidAmerika het verte Oosten niets nader bracht.

Toen ontstond een tweede waan: dat men over deze rivieren het goudland Perü zou bereiken, en aldus beloond zou worden voor de opofferingen van de lange reis over zee en rivier. Ook deze hoop