is toegevoegd aan je favorieten.

Willem Mengelberg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WILLEM MENGELBERG EN EDWARD GRIEG

„Dem Concertgebouw-Orchester und seinem Dirigenten Herrn Willem Mengelberg mit innigem Dank für ausgezeichnete Leistungen und künstlerische Sympathie".

Deze woorden schreef Edward Grieg onder het portret dat hij aan Willem Mengelberg schonk, nadat hij voor de eerste maal het Concertgebouw-Orkest gedirigeerd had.

Te zamen met de portretten der grootste componisten en dirigenten uit alle landen, die in den loop der laatste 25 jaren als gastdirigenten uitgenoodigd werden, hangt het in de stemkamer van het Concertgebouw — een muzikaal „Pantheon", waarin de roem van het orkest veelstemmig verkondigd wordt.

Edward Grieg leidde voor het eerst een concert in Amsterdam met het Concertgebouworkest in het jaar 1897. Het Bestuur der Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst had hem uitgenoodigd ter gelegenheid der uitvoering van zijn koorwerk „Olaf Trygvason". Den dag daarna vond eene matinee ter eere van Grieg in het Concertgebouw plaats onder leiding van Willem Mengelberg — deze uitvoering zal allen, die haar bijwoonden, onvergetelijk blijven. Toen Grieg met zijne vrouw in de zaal kwam, stond orkest en publiek op en bracht hem een warme ovatie. Na elk nummer van het Grieg-programma moest hij vanaf zijn plaats, midden in de zaal danken en toen het applaus niet wilde bedaren, stond hij plotseling op, klom op zijn stoel en begon te spreken: geestdriftige woorden voor Mengelberg en het orkest: „Amsterdam moet trotsch wezen op het bezit van zulk een orkest en moet het altijd in eere houden". Deze spontane uiting maakte een geweldigen indruk —wij hadden iets dergelijks nog niet in onze concertzaal beleefd. Grieg's bewondering voor het Amsterdamsch orkest had ten gevolge, dat hij het heele orkest met Mengelberg uitnoodigde om op een