Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Loonen te Hillegom.

Aantal kantoorbedienden

— . 19 jaar en ouder.

Loon beneden 15—19 , - . ,

niet Totaal,

per maand. 15 Jaar- Jaar- volslagen. | volslaSen-

I M. I V. M. I V. I M. | V., | M. V.* M. V. Totaal

Minder dan f 5 2 — — — — — — — 2. — 2

f 5 t/m f 9 5 — 1 _____ 6 — 6

10 „ 14 1 — 2 — — — — — 3 — 3

15 „ 19 — — 7 ___'—_ 7 — 7

20 „ 24 — — 4 — — 1 — — 4 1 5

25 „ 29 — — 7 — 1— — — 8— 8

30 „ 34 — — 2 1 — — 2 — 4 1 5

.35 „ 39 — — — — — — — — — — —

40 „ 44 — — 3 — — — 1 2 4 2 6

45 „ 49 __i _______ 1

50 „ 59 __!___ 4 — 5 — 5

60 . 69 — — — — — — 13 — 13 — 13

70 „ 79 ______ 4 — 4— 4

80 „ 89 — _____ 9 i 9 i io

90 „ 99 ______ l 1 i l 2

100 „ 109 — — — — — — 10 — 10 ' — 10

110 „ 119 — — — — — — 2 — 2 — 2

120 ,, 129 — — — — — — 4 — 4 — 4

130 „ 139' ____ — — • 2 — 2 — 2

140 „ 149 — — — — — — 1 — 1 — 1

150 „ 174 _____ _ 2 — 2 — 2

175 „ 199 _______ ___ _

200 en hooger — — — — — — 4 — 4 — 4

Volontair ... — — — — — — — — — — 1

Totaal . . 8 — 28 1 1 1 59 4 96 6 103

Onbekend... — — — — — — — — — — 60

Totaal. . 163

I ■ 1111'

4

Sluiten