Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Loonen te Zaandam.

Aantal kantoorbedienden.

T^~- ti * P '._ *a 19 jaar en ouder

Loon Beneden 15—19 _ • 1 m , .

niet Totaal,

per maand. 15 Jaar. jaar. voislagen. volslagen.

M. V. M. | ..V. j M. V. M. V. ,,| M. J V. j Totaal.

Minder dan,f 5 3 1 t — — I — — I — I — I 3 I- 1 I 4

f' 5 t/m f 9 5 — ' 3 — — — — — 8. — 8

10 „ 14 5 — 6 — — — — — 11—11

15 „ 19 5 — 11 —'hl — [ — 1 17 1 18

20 „ 24 3 — 2 — — — — 1 5 1 6

25 „ 29 — — 11 2 2 — — — 13 2 I 15

30 „ 34 — — 10 1 2 1 — — 12 2 14

35 „ 39 — — 3 — — — 1— 4 — 4

40 „ 44 — — 3 — }$ 1 2 1 — 5 2 7

45 „ 49 — — — — 3 2 2 — 5 2 7

50 „ 59 — — 1 — 1 — 13 1 15 1 16

60 „ 69 — — — — — — 15 — 15 — 15

70 „ 79 — — — — 2 — 13 — . 15 — 15

80 „ 89 — — — — — — 12 — 12 — 12

90 „ 99 — — — — — _. 12 — 12 — 12

100 .. 109 — — — — — — 14 — 14 — ' 14

110 „ 119 — — — — — — 5 — 5 — 5

120 „ 129 — — — — . — — 24 — 24 — 24

130 „ 139 — — — — — — 4 — 4 — 4

140 „ 149 — — — — — — 4 — j 4 — 4

150 „ 174 I — — —.— — — 8 •— 8 — 8

175 „ 199 — — — — — — ■ 1 —' 1 — 1

200 en hooger — I — — — — — 10 — 10 — 10

Volontair ...j — ■— — — — . .— — — — — 3

Totaal . .. 21 1 50 3 12 5 139 3 222' 12 237

Onbekend . j — — — — — — — — — — 121

Totaal 358

Sluiten