Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terug. Zou hij zich ook niet vergissen in dat huwelijk van Willem met Anna ?.... O, de pater moest alles weten. Mocht hij ten minste van hem vernemen, dat hij daarin niet had misgetast.

„Ik bewonder u," zei hij den pater de hand reikend, „doch er is nog iets, dat ik met u wenschte te bespreken. Willem Van Tijn wil Mevrouw Terwallen absoluut trouwen."

„Een prachtig huwelijk I" zei pater Labora. „Maar de liefde moet van twee kanten komen. Wat zegt mevrouw Terwallen 7"

„O, dat komt in orde." En de leeraar begon regelmatig te vertellen, dat hij voor Willem poolshoogte was wezen nemen. Anna had in 't begin natuurlijk geaarzeld; gedaan, of ze nooit aan zoo iets had gedacht Ze had hem raad gevraagd en, waarschijnlijk

Sluiten