Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als de man dan al niet wil, moet hij maar mede naar het kantoor van den administrateur, die hem wegens het niet opvolgen van gegeven bevelen door den controleur kan doen bestraffen.

„Zeg den koelie", beveelt hij nu den tandil, „dat hij mede naar kantoor gaat".

„Baik, baik" (goed, goed) antwoordt de koelie. Evenwel, in plaats van mede te gaan, loopt hij een geheel anderen kant uit. Dit wordt den assistent toch wel wat al te bar.

Hij treedt nu zelf op den man toe en wil hem bij een arm pakken.

Hierop heeft blijkbaar de koelie gewacht, want snel draait hij zich om en bijt den assistent in de hand. Deze werpt nu zijn plantersstok weg en grijpt den koelie aan.

Beide vallen, maar gelukkig de koelie onder.

De Chinees, dol van woede, beproeft zich los te rukken, maar de assistent met den inmiddels toegeschoten tandil houden vast.

Met inspanning van vereende krachten en met behulp van eenige Javanen blijft men den driftkop ten slotte de baas. Naar het kantoor van den administrateur gebracht, zond deze hem ter bestraffing den controleur toe.

Voor een maand of drie wandelde sinjeur de doos in.

In dit geval had dus een oud en ervaren assistent, geheel buiten zijn schuld, zonder de minste provocatie zijnerzijds, een aanval te doorstaan, die gelukkig bijzonder goed afliep.

De koelie in kwestie bleek een hoogst gevaarlijk individu, zooals er onder Chineezen en Javanen (en ook wel onder de werklieden in Europa) voorkomen, welke individuen maar

Sluiten